Kamerové systémy - CCTV

Požiarna signalizácia - EPS

Zabezpečovacie systémy - EZS

Dochádzkové systémy, Prístupové systémy - Access a Turnikety

Závory, automatické brány, parkovacie systémy

Systém kontroly strážnej služby PATROL

Televízna a satelitná technika - SAT & TV

Audiovrátniky - Videovrátniky - Domáce telefóny

Telekomunikačné a dátové siete

Trezory

Silnoprúdové elektroinštalácie

Energy saving systems

Referencie Čerpacia stanica PHM Alchem
Čerpacia stanica PHM Alchem


JA-60 GSM

Avatar Zväčšiť obrázok

   Modul GSM/SMS/GPRS komunikátora pre systémy JA-6x
  Pokiaľ na miesto inštalácie EZS nie je privedená telefónna linka, alebo potrebujete zvýšiť stupeň bezpečnosti objektu, možno využiť GSM komunikátor na prenos zvukovej alebo textovej poplachovej informácie prostredníctvom GSM siete. Ústredne série JA-6x s GSM komunikátorom JA-60GSM získavajú množstvo ďalších funkcií.     
Výstražné akustické volanie

 • GSM komunikátor môže zavolať až na 8 telefónnych čísel (pevnej i mobilnej siete) a prehrať varovný zvukový signál. Spôsob aktivácie výstražného volania je v širokom rozsahu nastaviteľný. •      
  Poplachové a informačné SMS správy

 • GSM komunikátor môže posielať poplachové a informačné SMS správy až na 8 mobilných telefónov.
 • Každému číslu je možné priradiť vlastný profil udalostí, ktoré sa majú prenášať.
 • SMS správy sa skladajú zo 4 častí: názvu inštalácie, popisu udalosti, zdroja udalosti, dátumu a času. Všetky
  časti okrem času môžu byť užívateľom zmenené/upravené.
 • Systém ponúka až 200 rôznych typov SMS správ pre presný popis udalosti.

 •      
  Komunikácia s pultom centralizovanej ochrany

 • Komunikátor JA-60GSM dokáže odovzdať informácie až na dva rôzne pulty centralizovanej ochrany (PCO).
 • Základným komunikačným protokolom je Ademco Contact ID, možný je aj dátový prenos pomocou GPRS alebo SMS.
 • JA-60GSM dokáže komunikovať s pultom centralizovanej ochrany, ktorý využíva pevnú telefónnu linku alebo spojenie cez GSM sieť.
 • Odovzdávanie údajov na pult centralizovanej ochrany má prednosť pred všetkými ostatnými druhmi komunikácie.

 •      
  Diaľkové ovládanie a programovanie telefónom s DTMF

 • Diaľkové ovládanie a programovanie zabezpečovacieho systému je možné pomocou klávesnice telefónu klasickej
  pevnej linky alebo mobilného telefónu.
 • Len oprávnený užívateľ môže zadaním platného kódu nadviazať spojenie pre vzdialený prístup do systému EZS.
 • Po nadviazaní spojenia funguje klávesnica telefónu rovnako ako klávesnica zabezpečovacieho systému
  a je z nej možné systém ovládať aj programovať.
 • Zmeny stavu systému EZS (zapnutie ochrany, vypnutie ochrany, programovanie) sú potvrdené zvukovým signálom rovnako ako pri programovaní zo systémovej klávesnice.

 •      
  Diaľkové ovládanie a programovanie SMS správami

 • Diaľkové ovládanie a programovanie je možné aj pomocou SMS správ.
 • Užívateľ pomocou SMS môže zapnúť/vypnúť ochranu v objekte, zistiť aktuálny stav a poslednú udalosť v systéme.
 • Inštalatér s oprávnením môže pomocou SMS správ zmeniť nastavenie zabezpečovacej ústredne (rovnako ako
  pomocou systémovej klávesnice).

 •      
  Diaľkové ovládanie a programovanie cez Internet

 • Programovanie a diaľkový dohľad nad zabezpečovacím systémom je možný z akéhokoľvek PC s pripojením na
  internet pomocou webovej stránky www.gsmlink.jablotron.cz.
 • Inštalatér s oprávnením môže prostredníctvom internetu naprogramovať zabezpečovací systém alebo zmeniť jeho nastavenie (vrátane komunikácie na PCO).
 • Diaľkové ovládanie a programovanie cez Internet je voliteľná funkcia.

 •      
  Telefonovanie a vybavovanie SMS korešpondencie pomocou pripojeného SMS telefónu SMS-8010

 • Do RJ zásuvky komunikátora je možné pripojiť telefónny prístroj (SMS-8010, dodáva sa samostatne), z ktorého je možné uskutočňovať a prijímať hovory ako z klasickej telefónnej linky.
 • Klávesnica pripojeného telefónu môže slúžiť aj ako ovládacia klávesnica zabezpečovacieho systému.
 • V závislosti na nastavení môže telefónny prístroj automaticky po zdvihnutí slúchadla volať na vopred
  nastavené (napr. tiesňové) číslo.
 • S pripojeným SMS telefónom je možné vytvárať, odosielať a prijímať SMS správy.
 • SMS-8010 obsahuje aj telefónny adresár, funkciu identifikácie volajúceho, hlasitý odposluch ...

 •      
  Hlasitý interkom

 • Hlasitý interkom umožní užívateľovi EZS hovor do chránených priestorov prípadne odposluch týchto priestorov.

 •      
   
  Technické parametre:

 • Pre ústredne série JA-6x
 • Kontrola prítomnosti GSM signálu
 • Voliteľná reakcia na prichádzajúce volanie
 • Voliteľné zasielanie potvrdzujúcich SMS správ
 • Výstupy na ovládanie domácich spotrebičov
 • Certifikát NBÚ, stupeň utajenia D
 • Kompatibilný s E-GSM/GPRS 900/1800
 •      
   


  « Späť