Kamerové systémy - CCTV

Požiarna signalizácia - EPS

Zabezpečovacie systémy - EZS

Dochádzkové systémy, Prístupové systémy - Access a Turnikety

Závory, automatické brány, parkovacie systémy

Systém kontroly strážnej služby PATROL

Televízna a satelitná technika - SAT & TV

Audiovrátniky - Videovrátniky - Domáce telefóny

Telekomunikačné a dátové siete

Trezory

Silnoprúdové elektroinštalácie

Energy saving systems

Referencie Mesto Senica
Mesto Senica


Hlásiče vyžarovania plameňa WaveRex

Hlásiče vyžarovania plameňa WaveRex reagujú na IR vyžarovanie plameňa charakteristické pre horenie látok s obsahom uhlíka. Preto sú vhodné na detekciu horenia prakticky všetkých horľavých kvapalín (benzín, nafta, oleje, riedidlá a pod.), horľavých plynov (zemný plyn, propán-bután, výpary horľavých kvapalín a pod.), ako aj všetkých bežných horľavých tuhých látok (drevo, plasty, guma a pod.).

Vysoká odolnosť proti rušivým vplyvom všetkého druhu (najmä slnečného žiarenia) pri zachovaní spoľahlivej detekcie plameňa je dosiahnutá 3-senzorovou technológiou a mikroprocesorovým vyhodnocovaním signálov priamo v hlásiči.

Kombináciou neostrej logiky (fuzzy logic) a vlnkovej signálnej analýzy (wavelet theory) je hlásič schopný rýchlo a spoľahlivo rozlíšiť vznikajúci požiar od rušivých vplyvov. Vďaka týmto unikátnym vlastnostiam je vhodný pre spúšťanie stabilných hasiacich zariadení (ďalej len systémov SHZ).

Vysoká odolnosť proti falošným poplachom, široký rozsah pracovných teplôt (od - 35 do + 70 oC), vysoké krytie (IP67) a prevedenie aj do priestoru s nebezpečenstvom výbuchu - zóna 1,2 umožňujú použitie nových hlásičov WaveRex na aktiváciu SHZ bez nutnosti kombinácie so snímaním teploty. 2- zónová kombinácia nových hlásičov vyžarovania plameňa zabezpečí značné zrýchlenie detekcie bez nebezpečia nežiadúcej aktivácie SHZ.

Počas medzinárodnej výstavy FirEco 1999 v Trenčíne získal tento výnimočný hlásič vyžarovania plameňa ocenenie ZLATÁ MEDAILA FIRECO 99.

 

DF 1191


DF 1192 (WaveRex)


DF 1101 Ex a DF 1151 Ex

« Späť