Kamerové systémy - CCTV

Požiarna signalizácia - EPS

Zabezpečovacie systémy - EZS

Dochádzkové systémy, Prístupové systémy - Access a Turnikety

Závory, automatické brány, parkovacie systémy

Systém kontroly strážnej služby PATROL

Televízna a satelitná technika - SAT & TV

Audiovrátniky - Videovrátniky - Domáce telefóny

Telekomunikačné a dátové siete

Trezory

Silnoprúdové elektroinštalácie

Energy saving systems

Referencie Forbo Malacky
Forbo Malacky


Produkty

Človek má odpradávna potrebu chrániť seba a svoj majetok. Pocit zodpovednosti a bezpečia k hodnotám, ktoré vybudoval patrí neodmysliteľne k nášmu každodennému životu. Ideálnym spôsobom na minimalizáciu takéhoto typu rizík je prevencia dostupnými technickými zariadeniami. Moderná doba a pokrok vo svete techniky prinášajú nespočetné množstvo kvalitných elektronických systémov, ktoré slúžia na ochranu majetku.

Naša spoločnosť, KELCOM International s.r.o., SENICA, ako samostatný právny subjekt, vznikla zápisom do obchodného registra 30.12.1991 a postupne sme sa zaradili medzi významné a profesionálne slovenské firmy poskytujúce technické služby na ochranu majetku a osôb. Pôsobnosť firmy je na celom území Slovenskej republiky, ale aj v zahraničí a zabezpečujeme realizáciu požiadaviek našich zákazníkov v týchto oblastiach:


    *  priemyselné televízie - kamerové systémy

    *  požiarne signalizácie a rozhlasy

    *  zabezpečovacie systémy 
 
    *  prístupové a dochádzkové systémy
 
    *  systémy na kontrolu obchôdzky

    *  perimetrická ochrana objektov

    *  satelitné systémy

    *  automatické brány a závory

    *  audio - video zariadenia

    *  slaboprúdové a štrukturované kabeláže

 

    *  silnoprúdové inštalácie

 

    *  LED osvetlenie

 

    *  elektrické rozvody a revízie

« Späť