Kamerové systémy - CCTV

Požiarna signalizácia - EPS

Zabezpečovacie systémy - EZS

Dochádzkové systémy, Prístupové systémy - Access a Turnikety

Závory, automatické brány, parkovacie systémy

Systém kontroly strážnej služby PATROL

Televízna a satelitná technika - SAT & TV

Audiovrátniky - Videovrátniky - Domáce telefóny

Telekomunikačné a dátové siete

Trezory

Silnoprúdové elektroinštalácie

Energy saving systems

Referencie Forbo Malacky
Forbo Malacky


Služby

Služby a činnosti:

 • Návrh a posúdenie ochrany majetku
 • Projekt zabezpečenia  objektu
 • Kompletné realizácie a montáže
 • Revízie a odborné kontroly
 • Záručný a pozáručný servis
Technológie a dodávky:
 • Zabezpečovacie systémy
 • Požiarna signalizácia
 • Priemyselná televízia
 • Automatické brány
 • Perimetrická ochrana
 • Satelitná a anténna technika
 • Slaboprúdové rozvody


V poslednej dobe sa často, oprávnene, sťažujeme na vzrastajúci počet krádeží a prípady ohrozenia majetku. Je iba dobré, že súčasná doba významne zmenila náš vzťah k majetku, či už spoločnému, alebo súkromnému. V boji s týmto druhom kriminality nie sme všemocní, ale ani bezmocní.

Jednou z efektívnych foriem ochrany majetku je jeho elektronické zabezpečenie. Sortiment zabezpečovacích systémov je veľmi rozsiahly. Mnohé prvky sú vybavované čoraz väčšou inteligenciou a riadiace systémy integrujú čoraz viac užitočných funkcií  a možností.

Zabezpečovací systém okrem ochrany, vie plniť aj informačné funkcie. Napríklad vie nám oznámiť príchod detí domov, alebo spínať kúrenie, osvetlenie a pod. Ani množstvo káblov po stenách už nie je pravdou. Mnohé systémy komunikujú prostredníctvom rádiových spojov.

Netrápte sa detailmi. Našim pracovníkom stačí ak poviete, aké úžitkové vlastnosti žiadate od systému. Vedia posúdiť riziká, ktoré Vášmu majetku hrozia, odporučiť optimálne riešenie na jeho ochranu a  navrhnúť správne komponenty v cenách pre Vás prijateľných.

Systém navrhneme,  naprojektujeme, namontujeme, naučíme Vás správne ho obsluhovať, vykonáme zákonom a normami stanovené revízie a prevezmeme do servisu. V prípade problémov Vám pomôžeme vo veľmi krátkych časových lehotách. Elektronické systémy sú v súčasnosti spoľahlivé a cenovo dostupné.


                                       Váš majetok je určite hodnotnejší ako technológia na jeho ochranu.


                                                                     Chráňte seba a svoj majetok.   
   


« Späť